Waneer ? Wa ? Oe laot begient da ?
Zaoterdags 9 feebruaorie Zakskesaksie dur ut dûrp 10:00 uur smorgus
Vrijdags 22 feebruaorie Colabal vur de jeugd van groep 7 t/m 15 jaar in Dorphuis De Spil in De Pin entree = vor niks !
19:30 uure saovus tot 22:00 uure
Zaoterdags 23 feebruaorie Vurkoop veldtekes dur ut dûrp
Kriekeplukkersbal in Aopekooi Vurhoeve
ca. 10 uure – smorges
ca. alf 8 – saovus
Zondags 24 feebruaorie Opgeve vur dun optocht in Nizipa (LET OP !)
3e Carnavals Leut-lunsj vor jong en oud in Nizipa, mee leutige vurstellinge (dresscode = carnavalsbulle)
stipt elf uure – smorges
Twaalf uur open, alf jin gaon we eete tot ongevjeer teege zesse
Vrijdags 1 maort Carnaval in de kressjjj
Bezoek groepen 1 t/m 8: (OPTOCHT START OM 12.11 UUR)
LIEMOONAODEBAL vur de jeugd van groep 7 t/m 15 jaar in TIVOLI Carnavalsal- Leutstoempurs:In Aopekooi Vurhoeve Nipse 
ca. 10 uure – smorges
vanaf 11.00 - smorges
19:30 uure saovus tot 22:00 uure Saovus van 21:00 tot snachts 4:00 uure
Zaoterdags 2 maort Bezoek Prienses, Nar en Grote Boer aon mènse in te-uizen en zieke-uis
Polderparty in Café De Gouwe Leeuw
smorges en smiddags
vanaf 21:00 uure
Zondags 3 maort Optocht dur Aopelaand 
Bekendmaoking uitslag
Bekendmaoking motto vur 2020
open podium Aopelaand
14:00 uure – smiddags
stipt 6 uure – smiddags
nao 6 uure
De rest van de aovund
Maondags 4 maort Bal in de Gouden Leeuw, Doorpakken met Dj Vp'ke en MC Tommy Vanaf 21:00 uure
Dinsdags 5 maort Pofferkes Prieke meej Prienses Wendy, Nar Dorus en Grote Boer Murijn
Aopkesmiddag 
Centebal in De Gouwe (prijzegeld optocht)
Èring-happe in De Gouwe
Vurkoop leste veldteke 
Afschiete kraoi > einde van de vurstelling in Aopelaand
12:30 uure – smiddags
14:30 uure – smiddags
20:00 uure – saovus
ca. 22:00 uure – saovus
Ok rond 22:00 uure - saovus
Om 23:11 uure (tis wa jirder dees keer !!)